Điện thoại bán chạy nhất (24)
7,890,000 VNĐ
4,490,000 VNĐ
4,490,000 VNĐ
9,890,000 VNĐ
8,690,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
Điện thoại mới nhất (18)
1,749,000 VNĐ
6,990,000 VNĐ
6,990,000 VNĐ
4,490,000 VNĐ
6,290,000 VNĐ
7,990,000 VNĐ
APPLE (34)
14,390,000 VNĐ
11,490,000 VNĐ
26,990,000 VNĐ
22,990,000 VNĐ
19,990,000 VNĐ
16,990,000 VNĐ
Nokia (22)
939,000 VNĐ
1,990,000 VNĐ
489,000 VNĐ
639,000 VNĐ
399,000 VNĐ
899,000 VNĐ
Samsung (37)
1,749,000 VNĐ
6,290,000 VNĐ
18,890,000 VNĐ
11,290,000 VNĐ
5,490,000 VNĐ
6,290,000 VNĐ
Microsoft (9)
2,790,000 VNĐ
3,949,000 VNĐ
4,190,000 VNĐ
2,990,000 VNĐ
1,990,000 VNĐ
1,499,000 VNĐ
Oppo (20)
6,490,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
3,990,000 VNĐ
10,890,000 VNĐ
5,490,000 VNĐ
3,690,000 VNĐ
Sony (15)
14,690,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
11,490,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
10,490,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
Lenovo (22)
2,490,000 VNĐ
4,890,000 VNĐ
2,490,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ
1,690,000 VNĐ
3,389,000 VNĐ
Asus (Zenphone) (18)
4,490,000 VNĐ
7,990,000 VNĐ
5,390,000 VNĐ
4,490,000 VNĐ
4,249,000 VNĐ
3,490,000 VNĐ
LG (10)
4,990,000 VNĐ
3,490,000 VNĐ
Htc (22)
5,190,000 VNĐ
1,990,000 VNĐ
2,149,000 VNĐ
2,890,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
4,490,000 VNĐ
Fpt (24)
299,000 VNĐ
1,290,000 VNĐ
1,299,000 VNĐ
1,290,000 VNĐ
1,449,000 VNĐ
1,390,000 VNĐ
Huawei (5)
2,949,000 VNĐ
8,949,000 VNĐ
10,949,000 VNĐ
6,949,000 VNĐ
3,949,000 VNĐ